Oudertevredenheidsonderzoek

Tweejaarlijks wordt de tevredenheid onder de ouders gepeild middels een enquête. De meest recente peiling heeft plaatsgevonden in mei 2022.
Vol trots kunnen we zeggen dat de ouders basisschool Wiene waarderen met een gemiddelde score van 8,2 en nog hogere scores op de meeste deelitems. Daarmee kunnen we stellen dat we - in samenwerking met de ouders - goed bezig zijn in het verzorgen van kwalitatief onderwijs en een fijne basisschooltijd voor de kinderen. 

Het onderwijs, de leerkrachten, sfeer en voorzieningen worden het hoogst gewaardeerd. Items die eruit springen zijn en die het onderscheidend vermogen van basisschool Wiene onderstrepen zijn:
* het contact van de leerkracht met de kinderen en ouders
* de prettige sfeer
* de bijdrage aan het zelfvertrouwen van de kinderen
* de meerwaarde van het buitenonderwijs
* de vernieuwingen aan het schoolplein en buitenleslokaal en de aansluiting daarvan op onze visie op buiten spelen en leren. 

Natuurlijk halen we niet alleen de sterke punten uit de oudertevredenheidsenquête, maar kijken we ook naar mogelijke verbeterpunten. Deze zijn ook in het verslag van de MR opgenomen. 

Het volledige verslag is te lezen door te klikken op de link: Oudertevredenheidsonderzoek verslag 2022.pdf