Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. Hierin wordt beschreven welke ondersteuning de school kan bieden en op welke manier dit wordt georganiseerd. 

Klik op de link om het SOP van basisschool Wiene in te zien. 
SOP OBS Wiene