Tussenschoolse opvang

Basisschool Wiene biedt met hulp van de ouders/verzorgers de mogelijkheid tot overblijven  in de middagpauze, tussen 12:00 en 13:00 uur. Er wordt gestart met een kwartier gezamenlijk eten. Bij goed weer eten ze buiten en bij slecht weer in het naastgelegen buurtcentrum 't Kempke. Na het eten is er tijd om lekker buiten te spelen. 

Per overblijfsessie zijn er twee ouders/verzorgers aanwezig. Voordat ouders starten, nemen zij deel aan een cursus, waardoor de kwaliteit van het overblijven wordt gewaarborgd.

Elke maand verschijnt digitaal een rooster waarin de planning staat opgenomen. Dit rooster wordt door een vrijwillige ouder/verzorger gemaakt en gecommuniceerd.

Het overgrote deel van de kinderen maakt gebruik van de mogelijkheid tot overblijven.