Schoolplan 2023-2027

Op basisschool Wiene leren de kinderen door eropuit
te gaan, fris te denken en samen aan te pakken. 
Dat is onze missie. 

Hierbij doen wij de volgende leerlingbelofte:
  • Bij ons leer je elke dag buiten
  • We prikkelen je om te zeggen wat je denkt
  • Leren doen we samen
  • Er wordt naar jou geluisterd

In het schoolplan 2023-2027 leest u de onderbouwing van
onze visie en missie en daarnaast de belangrijkste 
ontwikkelpunten voor de komende vier jaar. 
U kunt het schoolplan openen door op onderstaande link te klikken. 

Schoolplan Wiene 2023-2027.pdf