Tussenschoolse opvang/ overblijven

Al een heel aantal jaren biedt Basisschool Wiene met hulp van de ouders/verzorgers de mogelijkheid tot overblijven (tussenschoolse opvang) in de middagpauze. Overblijven wordt gestart met een kwartier gezamenlijk eten. Bij goed weer buiten en bij slecht weer in het naastgelegen buurtcentrum 't Kempke. Het verdere overblijven geschiedt bij droog weer altijd buiten op het schoolplein, dit onderstreept de strategie van het 'Buitenonderwijs'. 

De kosten van overblijven zijn volledig gratis. Dit in tegenstelling tot vele andere scholen.

De ouders faciliteren het 'overblijven' en dragen de feitelijke zorg en uitvoering. Per overblijfsessie zijn er minimaal 2 vrijwillige ouders/ verzorgers die de taak op zich nemen. Alvorens te kunnen starten wordt een toets gemaakt waarbij de kwaliteit van het overblijven wordt gewaarborgd.

Elke maand verschijnt digitaal een rooster waarin de planning staat opgenomen. Dit rooster wordt door een vrijwillige ouder/verzorger gemaakt en gecommuniceerd.

Het overgrote deel van de kinderen maakt gebruik van deze mogelijkheid.

De overblijftijden zijn van 12.00 uur t/m 13.00 uur.