Welkom bij basisschool Wiene in Ambt Delden

Buitenonderwijs in Wiene, uniek voor heel Twente!

Wat is voor kinderen fijner dan af en toe lekker buiten te kunnen zijn. Basisschool Wiene biedt de ideale combinatie van lessen in de klas en lessen buiten. Deze mix heeft heel veel voordelen, niet alleen op kennis- en leergebied, maar het bevordert tevens de gezondheid van kinderen.


Buitenlessen
Alle groepen volgen minimaal 3 keer per week een buitenles, waarin de leerstof van de les geschikt is gemaakt om buiten te kunnen geven. Spelelementen zorgen er voor dat de lesstof gemakkelijker opgenomen wordt. Er zijn meer bewegingsmomenten ten opzichte van regulier onderwijs, er is meer fysieke inspanning nodig en er wordt een groter beroep gedaan op de zintuigen. Door samenwerking en beleving worden ondertussen ook leerstofoverstijgende doelen nagestreefd en (ongemerkt) bereikt. 

Na de les hebben de kinderen extra energie opgebouwd, zodat zij in de klas nog beter geconcentreerd zijn en actiever functioneren. Reacties van kinderen als "ik leer de tafels zo veel beter" of "ik kan me veel beter concentreren als we de klas weer ingaan" geven aan dat het niet alleen theorie is, maar dat buitenlessen ook werken!

In 2018 schreef de TC Tubantia een artikel  over onze school.