Welkom in de klas van groep 1, 2 en 3

Spelen, ontdekken, samenwerken en plezier hebben in wat je doet zijn in deze klas heel belangrijk.

Er worden veel activiteiten samengedaan, zoals de kringactiviteiten, vrij spelen en de buitenlessen. Elke dag wordt er een buitenles gegeven, aangepast aan het niveau van elke groep.Een aantal weken aansluitend wordt er gewerkt rondom een thema. Dit thema kan door de kinderen worden aangedragen of door de leerkracht. Op de kijktafel in de klas wordt vaak duidelijk welk thema er aan de orde is.

Er zijn veel hoeken; de huishoek, bouwhoek, Lego hoek, puzzel- en spelletjeshoek, knutselhoek, schilderhoek en timmerhoek. Ook staat er een water- en zandtafel. In de kasten staat materiaal dat te gebruiken is bij het spel en het thema.

   

Spelend wordt er veel geleerd. Er worden letters en cijfers aangeboden en groep 3 leest, schrijft en rekent in een schrift of op de tablet. Omgaan met de tablet is er ook voor de kinderen van groep 1 en 2.Nieuwsgierig geworden? Kom gerust een keer een kijkje nemen.
De foto's bekijken kan natuurlijk ook…