Welkom in groep 1-2

Groep 1-2 krijgt les van juf Yvonne. Op vrijdagochtend is juf Marina er. 

Spelen, ontdekken, samenwerken en plezier hebben in wat je doet, zijn in deze klas heel belangrijk.

In groep 1-2 wordt thematisch gewerkt. Een aantal werken wordt er gewerkt aan een thema, dat zowel door de kinderen als door de leerkracht aangedragen kan worden. Op de kijktafel is goed te zien wat het onderwerp is. Maar ook (voorlees)boeken, creatieve opdrachten, buitenlessen en de aankleding van het lokaal worden aangepast aan het thema. 

In groep 1-2 worden veel activiteiten samen gedaan, zoals de kringactiviteiten, vrij spelen en de buitenlessen. Elke dag wordt er een buitenles gegeven, aangepast aan het niveau van elke groep.Er zijn veel hoeken; de huishoek, bouwhoek, Lego hoek, puzzel- en spelletjeshoek, knutselhoek, schilderhoek en timmerhoek. Ook staat er een water- en zandtafel. In de kasten staat materiaal dat te gebruiken is bij het spel en het thema.

   

Spelend wordt er veel geleerd. Er worden letters en cijfers aangeboden. Omgaan met de tablet is er ook voor de kinderen van groep 1 en 2.

Tot de kerstvakantie zaten de kinderen van groep 3 ook in deze klas. De overgang naar groep 3 werd door deze manier makkelijker, omdat er ook nog af en toe tijd was om te spelen in de hoeken en wat meer naar buiten te gaan.  
  

     

Als u eens wilt komen kijken, dan bent u van harte welkom.