Inzet ouders

We zijn een kleine school, daardoor is de ouderbetrokkenheid bijzonder groot. Er zijn verschillende taken waarbij ouders de school ondersteunen.
Overblijfouders
Bij toerbeurt zijn alle ouders enkele keren per maand overblijfouder. Dat betekent dat er met twee ouders wordt gegeten in het naastgelegen buurthuis en gaan de kinderen aansluitend een half uur naar buiten onder begeleiding van dezelfde ouders. Door het met alle ouders samen te doen zijn er ook geen kosten aan het overblijven op school verbonden. 

Verkeersouder
Een aantal ouders hebben de organisatie op zich genomen om in het najaar de verlichtingscontrole van de fietsen met hulp van derden uit te voeren. 

Hoofdluis
Na iedere vakantie worden de kinderen op hoofdluis gecontroleerd door een vaste groep ouders. Ouders die bezwaar maken tegen deze aanpak, kunnen hun bezwaren bij de directie aangeven.

Acitivteiten
Gedurende het schooljaar wordt er met enige regelmaat een beroep gedaan op de ouders om bijvoorbeeld mee te rijden met een buitenschoolse excursie of een buitenles op locatie.

Wasouder
Elke week wordt de schoolwas verzorgd door een vrijwillige ouder.

Schoolbibliotheek
Drie ouders beheren bij toerbeurt de schoolbibliotheek. Op de oneven weken bezoeken alle kinderen op woensdagochtend de schoolbibliotheek.